RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA, OTPADNOG PAPIRA I PLASTIKE SA PODRUČJA OPĆINE TKON OD 01.01. - 31.12.2017.

ZONA 1. - PREDIO: MJESNO GROBLJE -VRULJICE- NA MULU-MULINE - PUT STUDENCA - KAMP SOVINJE - PLAŠKI KLANAC - NOVE GLAVIČINE – SVASTINJ - PUT KOLEŠĆA - PUT DRAŽICA – KUŠNJAK – FURNALIJA - ULICA SV. TOME – LAMPRADA - PUT PELASTRA - PUT MIRIŠĆA
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK

ZONA 2. – PREDIO: PUT VRHOVINA - PAŠMANSKA CESTA - PUT MOSTIRA - BENEDIKTINSKA CESTA - PUT ĆOKOVCA - PUT UGRINIĆA – KUŽINE - PUT MRVISKA
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA: UTORAK, ČETVRTAK I SUBOTA.

PLASTIKA: OPĆINA TKON
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA: PRVI I TREĆI UTORAK U MJESECU

PAPIR: OPĆINA TKON
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA: PRVI I TREĆI ČETVRTAK U MJESECU

GLOMAZNI OTPAD: KONTEJNER KOD VATROGASNOG DOMA
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA: PRVA SUBOTA U 5. I 11. MJESECU

NAPOMENA: ZA POSLOVNE SUBJEKTE (TRGOVINE, RESTORANI, KAFIĆI, KONOBE, KIOSCI, LJEKARNA...) I JAVNE POVRŠINE
U SEZONI (15.06. – 15.09.) SE SVAKODNEVNO VRŠI ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA, A VAN SEZONE SVAKODNEVNO OSIM NEDJELJOM