11.10.2017.

Odluka o produženju roka Javnog natječaja za prodaju čistilice za čišćenje javnih površina

Na temelju čl. 26. Statuta Javne komunalne ustanove «Prvenj“, ravnatelj JKU „Prvenj“ donosi

ODLUKU O produženju roka Javnog natječaja za prodaju čistilice za čišćenje javnih površina

Čl.1.
Ravnatelj JKU „Prvenj“ utvrđuje produženje roka Javnog natječaja za prodaju čistilice za čišćenje javnih površina, model: strojna mehanička čistilica Durasweep 125. do datuma: 18. listopada 2017. iz razloga jer na prethodni Natječaj nije pristigla niti jedna ponuda.
Natječaj se produžuje pod istim uvjetima iz Javnog natječaja, br: 34-02/2017. od 27. rujna 2017. g. 

Čl. 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na Oglasnoj ploči JKU „Prvenj“ i na web stranici: www.jku-prvenj.hr


Ravnatelj JKU „Prvenj“
Dino Smoljan


Broj: 34-03/2017
U Tkonu, 06. listopada 2017.