22.09.2017.

POZIV NA 15. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA JKU „PRVENJ“ U IV. MANDATU.

Na temelju članka 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća JKU „Prvenj“, br: O/01-02/1 od 12. studenog 2002. godine, predsjednik Upravnog vijeća JKU „Prvenj“, saziva sjednicu za dan:

15. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA JKU „PRVENJ“ U IV. MANDATU
za dan 26.09. 2017. godine ( utorak )
s početkom u 19:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice,
te predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Financijski izvještaj Jku „Prvenj“ za razdoblje od 01-06/2017. g.
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju čistilice,
3. Prijedlog Cjenika pogrebnih usluga na mjesnom groblju Tkon,
4. Prijedlog Cjenika održavanja zelenih površina na području Općine Tkon,
5. Prijedlog Pravilnika o načinu zaprimanja i rješavanja Žalbi na uslugu odvoza smeća i postupak naplate parkinga na području Općine Tkon,
6. Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2017. g. 
7. Prijedlog Zaključka vezano za žalbu Radovana Smoljana na uslugu odvoza smeća,
8. Razno.


Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon broj 023/285-541.

S poštovanjem,
    
Predsjednik Upravnog vijeća
Goran Mušćet, v.r.

O tome obavijestiti:
1. oglasna ploča,
2. internet stranica Jku Prvenj,
3. pismohrana-ovdje.