JKU Prvenj

Javna komunalna ustanova Prvenj osnovana je 2003. godine. Osnivač je Općina Tkon koja je vlasnik 100%-tnog udjela. JKU Prvenj osnovana je prvenstveno za obavljanje komunalne djelatnosti;

Usluge

• održavanje čistoće
• sakupljanje i odvoz otpada
• upravljanje odlagalištem otpada
• održavanje vezova
• uređenje i održavanje javnih parkirališta

Upravno vijeće

• Goran Mušćet - predsjednik
• Branko Rudić - član
• Lovre Bojmić - član
• Marin Vidović - član
• Marija Ugrinić - član

Ravnatelj
• Dino Smoljan